Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo zdravlja

Ministarstvo zdravlja u Hrvatskoj ima ulogu upravitelja sustava zdravstvene zaštite sa širokim ovlastima.

Opis poslovanja korisnika:

Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu kojeg provodi Ministarstvo zdravlja RH, ima za cilj standardizaciju hitne medicinske pomoći i osiguravanja sofisticiranih sustava i opreme.

Izazovi:

  • Uspostavljanje temelja za daljnji proces umrežavanja
  • Integracija sa poslovnom aplikacijom eHitna
  • Umrežavanje ispostava sa županijskim centrom

Cilj projekta i same reorganizacije je postizanje jednake kvalitete i dostupnosti hitne medincinske službe u svim dijelovima Republike Hrvatske putem poboljšanja učinkovitosti i ishoda sustava hitne medicine, povećanja učinkovitosti i brzine reakcije izvanbolničke hitne medicinske pomoći i poboljšanja učinkovitosti hitnih prijema u ciljanim bolnicama.

Rješenje:

Avaya IP Office se još jedanput pokazala kao najbolje rješenje za primjenu u uvjetima 24/7 mission critical poslovnog okruženja. Svojom modularnošću te mogućnostima integracije sa drugim komunikacijskim sustavima osigurava kompaktni, cjeloviti te umreživi sustav prijema i distribucije poziva kojim se može upravljati sa jednog mjesta.

U sklopu tendera Ministarstva Zdravlja, financiranog sredstvima Svjetske banke, STORM Informatika je isporučila telefonske centrale sa integriranom funkcijom snimanja telefonskih razgovora za sve županijske zavode hitne medicine.