Kontakt

Rijeka Office:

Zvonimirova 20a
51000 Rijeka
Tel: +385 51 400 360
Fax: +385 51 373 558

Zagreb Office:

Savica I. 127
10000 Zagreb
Tel: +385 1 6331 740
Fax: +385 1 6331 749

Pravne informacije

STORM Informatika d.o.o.

OIB: 13204652936
Žiro račun: 2484008-1106312961
IBAN: HR1824840081106312961
Temeljni kapital: 924.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Predstavlja: Vladimir Olujić, direktor i Ivica Šorić, direktor