Nadzorni software

Centralizirana kontrola

Nadzorni software prikazuje stanje cijelog sustava hotela tj. sve informacije i promjene u sobama, diektno na monitoru hotelske recepcije:

  • Prisutnost gosta u sobi
  • Funkcija "Ne smetaj"
  • Alarm SOS u kupaonicama
  • Ulazna vrata (otvorena/zatvorena)
  • Prozor (otvoren/zatvoren)
  • Svijetlo (upaljeno/ugašeno)
  • Grijanje/hlađenje
  • Komfortni mod/Reducirani mod/Ugašeno
  • Soba (čista/neočišćena)

Omogućuje promjenu svih parametara direktno sa recepcije hotela preko instaliranog ekrana na dodir. Micromaster može biti integriran s ostalim hotelskim management programima.

micromaster sučelje