Kolaboracija

Zajednički rad dvoje ili više ljudi dokaz je da 1+1 nije uvijek 2. Većina ljudi najbolje funkcionira u grupi i zbog toga se razvijaju različite platforme koje omogućuju zajednički rad, poput dijeljenja i zajedničkog rada na dokumentima pa do dijeljenja informacija i zadataka među članovima tima. Sve su to funkcionalnosti koje obuhvaća kolaborativna aplikacija.

Kako se dohvat tvrtki širi izvan njihove osnovne lokacije pa čak i izvan njihove matične države, tvrtke se moraju fokusirati na svoje osnovne kompetencije i učinkovitost. Da bi to mogle postići tvrtke koje su geografski raspršene i posebno sa stalnim povećanjem vanjskih partnera (dobavljača ili kupaca), trebaju komunikacijske alate koji omogućuju djelatnicima da budu na dohvat ruke i da im drugi djelatnici budu na dohvat ruke radi jedan-na-jedan ili timske integracije. Osiguravajući više ljudi da zajednički rade, povećavamo brzinu razmjene informacija i donošenja odluka što povećava fleksibilnost poslovanja i smanjuje troškove. Ovakva kolaboracija mora prelaziti granice tvrtke i omogućiti partnerima sa sudjeluju u aktivnostima kao što su dizajn, planiranje isporuka i slično. Često su potrebni i različiti načini komuniciranja uključujući razmjenu datoteka ili čak dostupnost računala. Ovakvo dijeljenje može biti organizirano kao jedan-na-jedan ili centralizirano kroz web.

Kada djelatnici nisu direktno raspoloživi mogu se koristiti alati poput glasovne pošte te se na taj način tijek rada nastavlja. Dodatno se poboljšanje kolaboracije može postići korištenjem rješenja za mobilne djelatnike.

Prednosti implementacije rješenja za kolaboraciju su:

  • Povećanje efikasnosti
  • Smanjeni troškovi jer se problemi rješavaju direktnije i učinkovitije
  • Povećanje brzine poslovanja kroz usku suradnju
  • Unaprijeđeni odnosi sa kupcima i dobavljačima jer su direktno uključeni u aktivnosti

Potrebno je napomenuti da se rješenja za kolaboraciju sastoje u kombiniranoj implementaciji rješenja za poslovnu telefoniju, mobilne korisnike te video i konferencije.