Poslovna telefonija

Koliko god da poslovne komunikacije prelaze na nove komunikacijske kanale, još uvijek velik dio naše svakodnevne komunikacije obavljamo telefonom. Zbog toga je poslovna telefonija i danas izuzetno važan faktor Vašeg poslovanja.

Osnovne karakteristike modernog sustava poslovne telefonije su: jednostavnost, pouzdanost i dostupnost. Poslovna telefonija danas je komunikacijska aplikacija koja sa svojim dodatnim funkcionalnostima omogućuje fleksibilan rad, ali pri tome ne isključuje tradicionalne tehnologije u telefoniji kao što su ISDN i analogne dolazne linije ili telefoni. Današnje poslovanje teško je zamislivo bez telefonije. Poslovna telefonija nije samo mogućnost primanja poziva i pozivanja poziva. Poslovna telefonija mora omogućavati kontrolu i praćenje troškova, integraciju u poslovne procese, funkcijsku nadogradnju ali i općenite funkcionalnosti kao što su:

  • Više linija na istom telefonu
  • Poziv na čekanju
  • Prebacivanje poziva
  • Preusmjeravanje poziva
  • Konferencijske pozive
  • Interni imenik

Veze Avaye sa telefonijom sežu još od dana kada je Alexander Graham Bell osnovao Bellove laboratorije (Bell Labs). Bellove laboratorije su kasnije ušle u sustav AT&T-a te kada se odvojio Lucent od AT&T-a Bellove laboratorije su postale sastavni dio Lucenta. Kada se Lucent podijelio na dva dijela: telekom oprema i oprema za tvrtke (Enterprise) Bellove laboratorije su se podijelile te onaj dio koji je bio povezan sa poslovnom telefonijom je završio u današnjoj Avayi. Dakle, današnji sustavi Avaya-e više manje direktno potiču od Bellovih prvih rješena i to je tradicija koju Avaya ozbiljno shvaća.

Avaya na području telefonije nudi dvije razine rješenja:

  • Avaya IP Office - namjenjena malim i srednjim tvrtkama
  • Avaya Aura - namjenjena srednjim i velikim tvrtkama