Mrežno rješenje Optime telekoma

Opis poslovanja korisnika

Optima telekom u pet godina svoga rada etablirao se kao drugi fiksni telekomunikacijski operater u RH. Telekomunikacijska mreža Optime, temeljena na IP tehnologiji koja osigurava veću umreženost kroz dominaciju širokopojasnih veza, prisutna je u više od 100 hrvatskih gradova. Trenutni tržišni potencijal od preko pola milijuna priključaka podržava preko 2.200 km optičke mreže, koja bi svojom dužinom mogla obuhvatiti cjelokupnu kopnenu granicu RH. Korištenjem najnovijih tehnologija i globalnih telekomunikacijskih rješenja, Optima kreira dodanu vrijednost na tržište fiksne telefonije u Hrvatskoj.

Izazovi

Arhitektura skalabilnog i pouzdanog WAN/MAN okruženja te jezgre i MPLS sustava sa svrhom pripreme komunikacijskog okruženja za aplikacije i IP servise, odnosno Triple-play zahtjeve. Sukladno poziciji i imidžu tvrtke potrebno je uspostaviti kontrolu nad prometom i naplatom posebnih usluga. Razvojem tržišta, pojavom zahtjeva za većim brzinama i kapacitetom komunikacijskog sustava, potrebna je migracija na 10G mreže. Sukladno strogim pravilima i politici Optime telekoma migraciju je bilo potrebno izvesti bez ispada ili smanjenja usluga i servisa sustava.

Rješenja

Jezgrena mreža Optime telekoma izvedena je kroz centralne i regionalne čvorove. Da bi se osigurao kontinuitet usluga, cijeli centralni sustav je izveden kao visoko dostupna (redundantna) platforma na "dual-vendor policy" osnovi. Za uspostavljanje kontrole nad prometom i naplatom implementiran je Cisco Systems sustav kontrole usluga (SCE-Service Control Engine). Implementacijom ovoga rješenja omogućeno je pružanje usluge "Crvenog gumba", odnosno trenutno povećanje brzine prometa na određeno vrijeme. Dodatno opterećenje sustava uzrokovalo je uvođenje usluge Opti TV-a, digitalne televizije, što je dovelo do potrebe za unapređenjem komunikacijskog okruženja tj. proširenjem kapaciteta. S ciljem povećanja kapaciteta, Optima telekom je pokrenula stratešku odluku vezanu uz prelazak na 10G jezgre.

Juniper Internet Core Routeri osiguravaju visoki stupanj sigurnosti, pouzdanu izvedbu, operacijsku fleksibilnost, centralizirani management te dugo razdoblje korištenja. Zbog nedostatka u tehničkim mogućnostima starih uređaja, bila je potrebna zamjena postojećih sa Juniper uređajima. U prvoj fazi postavljena je M serija Juniper Networks Routera u jezgru računalne mreže kao vanjskog routera koji povezuje autonomne sustave Optime telekoma i razmjenjuje informacije o usmjeravanju. Služi kao router koji povezuje osnovnu mrežu sa podmrežama te se na njemu terminira Internet veza prema svijetu. U drugoj fazi slijedila je faza testiranja Juniper uređaja. Implementacijom Juniper Networks uređaja u jezgru računalne mreže, Optima telekom postigla je vrhunske performanse i pouzdanost koja je potom uslijedila sa širenjem svojih usluga na IPTV uslugu.