eHitna - edukacija korisnika rješenja

eHitna - edukacija korisnika rješenja

30. siječnja u prostorima tvrtke u Zagrebu održana je edukacija korisnika vezana za uporabu aplikacije eHitna.

Cilj edukacije je unaprijediti znanje postojećih korisnika aplikacije i omogućiti novim korisnicima stjecanje znanja nužnih za rad s aplikacijom.

Edukacija je organizirana za tri kategorije polaznika/korisnika rješenja:

  • Kategorija "Upravljanje intervencijama"
  • Kategorija "Upravljanje fakturiranjem"
  • Kategorija "Nadzor rada"

Želja tvrtke je edukacijama osigurati kontinuirani razvoj i unapređivanje rješenja te će se time nastaviti organizirati edukacije svakoga mjeseca.

eHitna predstavlja integralni informacijsko-telekomunikacijski sustav; hardversko-softversko rješenje za podršku procesima Zavoda za hitnu medicinu koje pokriva 80% hrvatskog teritorija.

Više o rješenju eHitna.

Fotografije

17.02.2015.