Kontaktni centri 

Pliva

Pliva

Implementacijom Avaya rješenja za pozivne centre. Pliva je dobila snažnu osnovu za razvoj pozivnih centara u svojoj organizaciji. Na ovom slučaju dokazano je da je ova platforma proširiva i po pitanju broja agenata i po pitanju broja usluga koje se pružaju na platformi.

Korištena rješenja:

Avaya Communication Manager

Avaya Call Management Server

Call Center Elite softver