Objedinjene komunikacije  Kontaktni centri 

Optima Telekom

Optima Telekom

Platforma za Hosted IP Telephony uslugu (IP Centrex). Ukupan broj IP priključaka prelaz 10.000.

Korištena rješenja: Avaya Communication Manager.