Objedinjene komunikacije 

OMCO Croatia d.o.o.

OMCO Croatia d.o.o.

Namjena u osiguravanju kvalitetne i jednostavne komunikacije s centralnom lokacijom i drugim podružnim lokacijama. Sustav je jednostavno povezan sa drugim komunikacijskim sustavima poput Polycoma.

Korištena rješenja: 

Avaya IPO telefonska centra, Avaya SBC uređaj za povezivanje na javnu mrežu, Avaya Scopia XT5000 multipoint videokonferencijski uređaji koji podržavaju do 8 istovremenih korisnika u vezi, te Avaya Desktop aplikacija za povezivanje PC-a, Smartphone-a i Tableta u videokonferencijsku vezu.