Nema aktualnih sadržaja u listi.

Nova Kreditna Banka Maribor

Nova Kreditna Banka Maribor

Razvoj aplikativnog rješenja za obradu i prezentaciju telefonskih transakcija – telefonska tarifirka. Prikaz broja i strukture dolaznih i odlaznih poziva, analitika troška telefoniranja po pozivu, ekstenziji, vremenu,...