Nema aktualnih sadržaja u listi.

Links d.o.o.

Links d.o.o.

Pozivni centar za prodaju i brigu o kupcima.

Korištena rješenja: IP Office, Voice Mail Pro, Custmer Call Reporter.