Nema aktualnih sadržaja u listi.

Hrvatske željeznice

Hrvatske željeznice

Implementacija i održavanja šalterskih pisača sa funkcijom OSC/BCR scaniranja te integracija istih sa međunarodnim sustavom prodaje i rezervacije karata u Europskom željezničkom sustavu.

Korištena rješenja: pisači Olivetti