Nema aktualnih sadržaja u listi.

Hrvatska Pošta

Hrvatska Pošta

Poslovno savjetovanje o ustrojstvu, organizaciji te zadaćama kontaktnog centra. Detaljan audit poslovnih procesa, definiranje bitnih organizacijskih promjena, definiranje karakteristika tehnološkog rješenja, pomoć pri raspisu te vrednovanju natječajne dokumentacije.