IT usluge i rješenja  Objedinjene komunikacije 

Županijski zavodi za hitnu medicinu (19 Županijskih zavoda)

Županijski zavodi za hitnu medicinu (19 Županijskih zavoda)

Dizajn i nadzor rada informatičkog sustava koji mora biti operativan 24 sata dnevno, 365 dana godišnje. Umrežavanje lokacija u jedinstvenu cjelinu, podrška u radu medicinskih prijavno dojavnih jedinica, kritične operacije. Komunikacijska infrastruktura za službu prijema poziva.

Korištena rješenja: Avaya IP Office, Juniper FW