Nema aktualnih sadržaja u listi.

Hitna pomoć Primorsko-goranske županije

Hitna pomoć Primorsko-goranske županije

Komunikacijska infrastruktura za službu prijema poziva.

Korištena rješenja: Avaya IP Office