Nema aktualnih sadržaja u listi.

Gradska plinara Zagreb

Gradska plinara Zagreb

IVR aplikacija za provjeru stanja računa i prijavu potrošnje.

Korištena rješenja: Avaya Interactive Response Avaya Communication Manager