Nema aktualnih sadržaja u listi.

Centar Kaptol

Centar Kaptol

Implementacija DSLAM tehnologije radi osiguravanja pristupa Internetu, ureda koji su ožićeni samo telefonskom paricom. Implementacija ADSL modema po uredima. Osiguran nadzor te upravljanje brzinom te kapacitetom pristupa.

Korištena rješenja: NEC