Nema aktualnih sadržaja u listi.

Abbott Laboratories d.o.o.

Abbott Laboratories d.o.o.

Lokacije u Zagrebu, Sarajevu i Beogradu. Usluga održavanja sustava.

Korištena rješenja: Avaya komunikacijska oprema, Extreme i Cisco mrežna oprema