Hotel Ostrea, Kralj family - krovna

Hotelska rješenja 

Hotel Ostrea, Kralj family

Hotel Ostrea, Kralj family

U okviru poznatog restorana Kapetanova kuća u Malom Stonu nalazi se i Hotel Ostrea. Izazov je bilo svladati loš TV-e signal i osigurati bolju distribuciju antenskog sustava po sobama i obližnjoj depandansi, te bolji Internet signal u sobama koristeći već postojeću infrastrukturu. Koristeći Extreme networks wall plates sustav preko telefonskih linija hotel je dobio vrlo brzi i kvalitetan bežičan i žičan sustav u svakoj sobi te na javnim površinama. Rekonstrukcija antenskog sustav te prebacivanje u digitalni zajedno sa potrebnom aktivnom opremom i kvalitetnom distribucijom osigurali su brojne TV-e sadržaje u svakoj sobi.

Korištena tehnologija: Extreme networks, Samsung, Fracarro